OSP Zwiernik
   
 

O NAS


Ochotnicza Straż Pożarna w Zwierniku została zawiązana przy kółku rolniczym w 1908 roku. Po raz pierwszy jednostka została zaprezentowana na przeglądzie w Jodłowej przez nauczyciela ...(brak nazwiska) . Pierwszym znanym nam naczelnikiem był Druh Filipowski ok 1920 rok . W tym czasie drewniany budynek strażnicy mieścił się przy skrzyżowaniu dróg poniżej kościoła.

Kolejnym komendantem straży był Druh Andrzej Proszowski a w roku 1975 funkcję tę przejął Druh Zygmunt Mitan, jego zastępcą był Druh Marian Ryba a prezesem Druh Stanisław Zyznar.

W tym czasie wybudowana została murowana remiza strażacka, która jest własnością straży do dnia dzisiejszego. Według relacji mieszkańców pamiętających tamten okres parcela pod budowę strażnicy wykupiona została od dziedzica wsi Zwiernik – Wincentego Bzowskiego w 1930 roku, przez społeczeństwo i przekazana straży. Wyposażenie straży stanowiła wówczas sikawka ręczna a do pożaru strażacy wyjeżdżali zaprzęgiem konnym.

W 1978 roku naczelnikiem straży został Druh Bolesław Smoter a funkcje prezesa pełnił Druh Adam Zyznar, w tym czasie wykonano na budynku dach oraz doprowadzono instalację gazową. 31 stycznia 1998 roku zabranie sprawozdawczo wyborcze wyłoniło nowy zarząd, prezesem został Druh Wilk Marian a naczelnikiem Druh Wacław Jurek. Poprzednie zarządy nie przekazały żadnej dokumentacji ze swej działalności, dlatego odtworzenie historii w tym miejscu może mieć miejsce dopiero od roku 1998 na podstawie wnikliwej dokumentacji prowadzonej przez obecny zarząd.

W chwili obecnej Ochotnicza Straż Pożarna skupia w swoich szeregach 49 członków, na których czele stoi obecny zarząd z prezesem Proszowskim Wojciechem i naczelnikiem Kulą Robertem.

Do sukcesów Straży w Zwierniku należy zaliczyć:
 • Starty i wysokie lokaty w zawodach tak na szczeblu gminnym jak i powiatowym oraz udział w zawodach wojewódzkich
 • System selektywnego powiadamiania,
 • Sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej,
 • Wóz bojowy GBA Star 244 z wyposażeniem oraz GLBM Renault Master z wyposażeniem.
 • Sprzęt pożarniczy: motopompa szlamowa i agregat prądotwórczy, umundurowanie bojowe i ćwiczebne,
 • Umundurowanie galowe,
 • Remonty i rozbudowa remizy i garaży OSP,
 • Praca na rzecz wsi i parafii,
 • Ścisła współpraca między Radą Sołecką, Sołtysem i Radnym w obydwu kierunkach,
 • Szeroka reprezentacja w gminie i powiecie przez poczet sztandarowy,
 • Pełna gotowość bojowa jednostki w każdym momencie i do każdych działań.

 
 
© Copyright by OSP Zwiernik